Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mengedit cerita automatik

background image

Mengedit cerita automatik

Menggunakan BlackBerry Story Maker, anda boleh mengolah cerita yang dihasilkan secara automatik
oleh peranti BlackBerry anda.

1. Dalam aplikasi Gambar, ketik > .

Media

Panduan Pengguna

107

background image

2. Ketik .
3. Ketik .
4. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk mengolah cerita, ketik . Apabila anda selesai membuat perubahan, ketik Selesai.
• Untuk menukar media yang dimasukkan dalam cerita, ketik . Apabila anda selesai membuat

perubahan, ketik

Selesai.