Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikon kamera

background image

Ikon kamera

Ikon

Penerangan

Menukar antara kamera depan dan belakang.

Ambil gambar.

Merakam video.

Menghidupkan denyar ketika merakam video.

Menghentikan rakaman video.

Sentuh dan tahan di mana sahaja pada skrin untuk mengunci fokus secara
kekal di kawasan skrin tersebut. Sentuh di mana sahaja pada skrin untuk
membuka kunci fokus.

Mengakses lebih banyak pilihan seperti denyar, mod tangkapan, tetapan
dan banyak lagi.