Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Lihat gambar atau video terakhir yang anda ambil

background image

Lihat gambar atau video terakhir yang anda ambil

Anda boleh melihat gambar terakhir yang anda ambil atau video yang anda rakam untuk melihat jika
anda telah menangkap apa yang anda inginkan.

1. Sentuh dan tahan imej kecil pada sebelah bawah skrin.
2. Luncurkan jari anda ke atas untuk mengembangkan imej kecil.

• Untuk kembali ke aplikasi Kamera, angkat jari anda daripada skrin.
• Untuk memadamkan gambar atau video, luncurkan jari anda ke kanan pada . Apabila anda

mencapai ikon, alihkan jari anda dan ketik

Batal atau Padam.

• Untuk berkongsi gambar atau video, luncurkan jari anda ke kanan pada . Apabila anda

mencapai ikon, alihkan jari anda dan ketik

Batal atau pilih kaedah perkongsian.

Media

Panduan Pengguna

97