Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ambil gambar yang terbaik menggunakan mod Time Shift

background image

Ambil gambar yang terbaik menggunakan mod Time Shift

1. Dalam aplikasi Kamera, ketik > .
2. Untuk mengambil gambar, ketik . Pegang kamera dengan stabil sehingga gambar muncul.

Media

Panduan Pengguna

98

background image

3. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Gerakkan gelangsar di bahagian bawah skrin ke belakang dan depan sehingga anda mendapat

gambar yang terbaik. Ketik

.

• Untuk mengedit gambar kemudian, ketik .
• Untuk memadam gambar, ketik .