Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Saya tidak boleh mengambil gambar atau merakam video

background image

Saya tidak boleh mengambil gambar atau merakam video

Cuba perkara berikut:

• Padamkan fail media lama untuk mengosongkan ruang storan, kemudian cuba lagi.

Media

Panduan Pengguna

103

background image

• Pastikan kamera atau kamera video tidak digunakan oleh aplikasi lain. Tutup mana-mana aplikasi

yang mungkin menggunakan kamera dan cuba lagi.