Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mod tangkapan

background image

Mod tangkapan

Mod penggambaran menukar cara kamera mengambil gambar dan merakam video. Contohnya, anda
boleh menggunakan mod Letusan untuk mengambil berbilang gambar dengan cepat.

Ikon

Penerangan

Normal

Mod ini tersedia untuk kamera dan kamera video. Mod
Normal menyerupai kamera atau kamera video yang biasa
dan membolehkan anda mengambil satu gambar atau
video pada satu masa.

Time Shift

Mod ini tersedia untuk kamera.Mod Time Shift
membolehkan anda mengambil siri gambar sekali gus
supaya anda boleh memilih foto terbaik daripada set
gambar itu.

Letus

Mod ini tersedia untuk kamera. Mod Letus membenarkan
anda mengambil berbilang gambar dengan cepat. Gunakan
mod tangkapan ini semasa mengambil gambar
pemandangan atau subjek yang bergerak pantas.

Panorama

Mod ini tersedia untuk kamera. Mod Panorama berfungsi
dengan baik untuk pemandangan dan dengan lancar
menggabungkan berbilang imej menjadi satu foto.

,

,

Pemasa

Mod ini tersedia untuk kamera. Mod pemasa menambah
kelewatan 3 saat atau 10 saat sebelum kamera mengambil
gambar.

HDR

Media

Panduan Pengguna

100

background image

Ikon

Penerangan

Mod ini, yang turut dikenali sebagai mod Julat Dinamik
Tinggi, tersedia untuk kamera. Mod HDR menggabungkan
berbilang gambar bersama-sama dan menangkap kontras
antara kawasan terang dan gelap pada pemandangan.

,

,

Nisbah

Tukar lebar dan tinggi gambar anda kepada nisbah
aspek1:1, 4:3 atau 16:9.

,

,

Denyar

Anda boleh menetapkan denyar untuk hidup secara
automatik apabila anda mengambil gambar di kawasan
cahaya malap. Anda juga boleh menukar tetapan kamera
untuk sentiasa atau jangan gunakan denyar anda.