Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Memainkan pemilihan muzik terakhir anda

background image

Memainkan pemilihan muzik terakhir anda

Jika anda menyediakan senarai muzik yang menarik dan kemudian anda menutup aplikasi Muzik atau
mula mendengar album baru, anda masih boleh mendengar senarai muzik walaupun anda tidak
menyimpannya.

Media

Panduan Pengguna

115

background image

1. Dalam aplikasi Muzik, ketik > .
2. Di bawah Koleksi, taip Terakhir Dimainkan.

Untuk menyimpan senarai muzik sebagai senarai main, ketik

>

.