Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menambah lagu pada skrin Kegemaran

background image

Menambah lagu pada skrin Kegemaran

1. Dalam aplikasi Muzik, sentuh dan tahan lagu.
2. Ketik .
3. Untuk melihat lagu yang anda tambah pada skrin Kegemaran, dalam aplikasi Muzik, ketik > .

Untuk mengalih keluar lagu daripada skrin

Kegemaran, sentuh dan tahan lagu. Ketik

.