Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menghidupkan Pintasan Muzik

background image

Menghidupkan Pintasan Muzik

Untuk mengawal muzik anda lebih cepat dan lebih mudah, anda boleh menetapkan kekunci kelantangan
pada peranti BlackBerry anda untuk melangkau lagu dalam aplikasi Muzik.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Kelantangan Utama.
3. Hidupkan suis Pintasan Muzik.

Dalam aplikasi Muzik, untuk melangkau lagu, tekan dan tahan kekunci

Kelantangan Naik. Untuk

kembali ke lagu sebelumnya, tekan dan tahan kekunci

Kelantangan Turun.