Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kongsi fail media anda dengan peranti DLNA Certified

background image

Kongsi fail media anda dengan peranti DLNA Certified

• Peranti DLNA Certified anda mestilah pemain media digital (DMP).
• Peranti BlackBerry anda hendaklah bersambung ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti yang

hendak dikongsi fail media itu.

Anda boleh menggunakan pilihan Perkongsian Media dalam tetapan peranti anda untuk membolehkan
peranti DLNA Certified mengakses fail media anda secara wayarles.

Untuk mengetahui sekiranya peranti yang hendak dimainkan atau ditonton fail media padanya adalah
DLNA Certified atau untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peranti DLNA Certified, lawati

www.dlna.org

.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Perkongsian Media.
3. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Untuk berkongsi fail media anda, hidupkan suis di sebelah jenis fail yang anda ingin kongsikan.
• Untuk memberikan akses kepada peranti supaya peranti dapat mengakses fail media anda, ketik

Peranti. Tandakan kotak pilihan di sebelah setiap peranti yang hendak diberikan akses.

Media

Panduan Pengguna

124