Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menambah video pada skrin Kegemaran

background image

Menambah video pada skrin Kegemaran

Anda boleh menambah video pada skrin Kegemaran supaya anda dapat mengaksesnya dengan cepat.
Video yang ditambah pada skrin Kegemaran juga digunakan dalam cerita automatik yang dihasilkan oleh
peranti BlackBerry anda.

1. Dalam aplikasi Video, sentuh dan tahan video.
2. Ketik .

Media

Panduan Pengguna

119

background image

Untuk memadam video daripada skrin Kegemaran, dalam aplikasi Video, ketik

>

. Sentuh dan

tahan video. Ketik

.