Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menambah gerakan perlahan pada video

background image

Menambah gerakan perlahan pada video

1. Dalam aplikasi Video, sentuh dan tahan video yang anda ingin ubah.
2. Ketik > .
3. Ketik .
4. Sentuh dan tahan pemegang gelangsar dan seret jari anda sehingga bahagian video yang anda ingin

perlahankan berada di antara pemegang gelangsar.

5. Apabila anda selesai mengedit video, lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk menyimpan perubahan, ketik

Simpan.

• Untuk membuang perubahan anda, ketik > .