Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mencipta folder atau senarai tugas dalam aplikasi Remember

background image

Mencipta folder atau senarai tugas dalam aplikasi Remember

1. Ketik Nota untuk mencipta folder baru atau Tugas untuk mencipta senarai tugas yang baru.
2. Ketik > .
3. Menaip nama untuk folder atau senarai tugas.
4. Untuk menyegerakkan folder atau senarai tugas anda dengan akaun (contohnya, akaun Evernote),

pilih akaun daripada senarai juntai bawah

Simpan pada.

5. Untuk menukar warna folder atau senarai tugas, ketik sampel warna yang lain.
6. Ketik Simpan.