Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menukar folder, senarai tugas atau entri dalam aplikasi Remember

background image

Menukar folder, senarai tugas atau entri dalam aplikasi Remember

Tukar entri

1. Dalam aplikasi Remember, ketik entri.
2. Buat perubahan anda.
3. Ketik Simpan.

Menukar entri kepada nota atau tugas

Bergantung kepada akaun e-mel anda, apabila anda menukar entri dalam aplikasi Remember, anda
boleh menukar formatnya, sebagai contoh, daripada nota kepada tugas.

Produktiviti dan kerja

Panduan Pengguna

280

background image

1. Ketik nama folder atau, jika entri anda tidak disimpan dalam folder, ketik Tidak Difailkan.
2. Ketik Tugas atau Nota.
3. Pilih folder atau ketik Tiada.

Alihkan entri ke folder lain

Jika anda menyediakan BlackBerry Balance pada peranti anda, entri yang dikaitkan dengan akaun kerja
tidak boleh dialihkan ke folder bukan kerja. Juga, jika folder kerja adalah khusus untuk nota atau tugas
(contohnya, folder yang disegerakkan dengan akaun e-mel yang disokong oleh Microsoft Exchange
ActiveSync), anda mungkin tidak dapat mengalihkan entri dalam folder itu.

1. Dalam aplikasi Remember, sentuh dan tahan entri.
2. Ketik , dan pilih lokasi baru untuk entri.
3. Ketik Alih.

Menukar warna folder atau senarai tugas

1. Dalam aplikasi Remember, sentuh dan tahan folder atau senarai tugas.
2. Ketik .
3. Ketik warna.
4. Ketik Simpan.