Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kandungan apakah yang ada dalam ruang kerja saya dan ruang peribadi saya?

background image

Kandungan apakah yang ada dalam ruang kerja saya dan ruang peribadi saya?

Jika pentadbir anda menghidupkan teknologi BlackBerry Balance, data peranti, aplikasi dan akses
rangkaian diasingkan supaya anda mempunyai ruang kerja dan ruang peribadi di peranti BlackBerry
anda.

Aplikasi kerja yang terbuka muncul dengan ikon

pada skrin utama.

Bergantung kepada peraturan yang ditetapkan oleh pentadbir anda, aplikasi dan ciri yang merupakan
sebahagian daripada BlackBerry 10 OS mungkin tersedia dalam ruang kerja anda, ruang peribadi anda
atau kedua-duanya. Jadual berikut menerangkan kelakuan lalai untuk kebanyakan aplikasi BlackBerry 10
OS. Jadual tidak menerangkan kelakuan aplikasi yang anda beli daripada BlackBerry World atau
Amazon aplikasistore, atau pembekal perkhidmatan wayarles anda atau pentadbir anda menghantar ke
peranti anda.

Bergantung kepada model peranti anda, sesetengah aplikasi dan ciri ini mungkin tidak tersedia untuk
anda.

Penerangan

Aplikasi dan ciri

Aplikasi dan ciri ini tersedia hanya dalam ruang
kerja anda dan ia memaparkan data kerja.

• BlackBerry Enterprise IM
• BlackBerry Work Drives
• BlackBerry World - Kerja

Aplikasi dan ciri ini tersedia hanya dalam ruang
peribadi anda dan ia memaparkan data peribadi.

Anda mungkin mempunyai akses ke kenalan
tempat kerja dalam Telefon, BBM, BBM Meetings
dan aplikasi pemesejan teks, bergantung kepada
peraturan yang ditetapkan oleh pentadbir.

• Amazon
• Amazon aplikasistore
• BBM
• BBM Meetings
• BlackBerry Protect
• BlackBerry Story Maker
• BlackBerry World

Produktiviti dan kerja

Panduan Pengguna

274

background image

Penerangan

Aplikasi dan ciri

• Box
• Kalkulator
• Jam
• Kompas
• Dropbox
• Evernote
• Facebook
• Foursquare
• Permainan
• LinkedIn
• Kad media
• Password Keeper
• Muzik
• Telefon
• Persediaan
• Kad SIM
• Tag Pintar
• Pemesejan teks (SMS dan MMS)
• Twitter
• Video
• Dailan suara
• Cuaca
• YouTube

Aplikasi dan ciri ini tersedia dalam ruang kerja dan
ruang peribadi anda. Ruang kerja dan ruang
peribadi anda dipaparkan bersama-sama.

• BlackBerry Assistant
• BlackBerry Blend
• BlackBerry Hub
• BlackBerry Remember
• Kalendar
• Kenalan

Aplikasi dan ciri ini tersedia dalam ruang kerja dan
ruang peribadi anda. Bergantung kepada ruang
mana anda membuka aplikasi, anda boleh

• Adobe Reader
• Pelayar BlackBerry

Produktiviti dan kerja

Panduan Pengguna

275

background image

Penerangan

Aplikasi dan ciri

mengakses sama ada data kerja atau data
peribadi anda. Anda boleh membuka dua daripada
aplikasi ini pada masa yang sama.

Bergantung kepada peraturan yang ditetapkan
oleh pentadbir anda, sesetengah aplikasi mungkin
tidak muncul dalam ruang kerja anda.

• Peta BlackBerry
• Kamera
• Documents To Go
• Pengurus Fail
• Gambar
• Kamera video

Nota: Anda boleh memotong, menyalin dan menampal teks daripada aplikasi dalam ruang peribadi anda
ke dalam aplikasi di ruang kerja anda, tetapi anda tidak boleh memotong, menyalin atau menampal teks
daripada aplikasi di ruang kerja anda ke dalam aplikasi di ruang peribadi anda.