Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Edit profil pemberitahuan anda

background image

Edit profil pemberitahuan anda

Petua: Anda boleh melihat perihalan tetapan lalai untuk setiap profil pemberitahuan pada skrin
Pemberitahuan, di bawah Profil.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pemberitahuan.
3. Di bawah Profil, ketik profil yang anda ingin tukar.
4. Jika perlu, untuk menukar perihalan profil, ketik . Masukkan perihalan ringkas bagi profil ini.
5. Tukar tetapan Bunyi, Getar, Maklumkan Semasa Panggilan, Pratonton Segera atau LED.
6. Jika perlu, untuk menetapkan pemberitahuan tersuai yang membatalkan tetapan profil

pemberitahuan untuk aplikasi tertentu, ketik

Sesuaikan Pemberitahuan Aplikasi.