Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tambah profil pemberitahuan pada tetapan pantas anda

background image

Tambah profil pemberitahuan pada tetapan pantas anda

Anda boleh menambah profil pemberitahuan kepada tetapan cepat pada peranti BlackBerry anda
supaya anda boleh dengan cepat menukar profil anda pada skrin utama peranti anda.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pemberitahuan.
3. Ketik .
4. Ketik untuk memilih profil pemberitahuan yang anda ingin tambah pada tetapan pantas anda.
5. Untuk menyusun semula susunan profil yang disenaraikan, ketik . Sentuh dan tahan profil

pemberitahuan dan seret ke tempat yang anda mahu ia muncul dalam senarai. Ketik

.

Untuk memilih profil pemberitahuan, dalam tetapan pantas anda, ketik

. Tatal melalui senarai profil

pemberitahuan dan ketik profil yang anda ingin tetapkan.