Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mulakan panggilan sidang

background image

Mulakan panggilan sidang

1. Semasa dalam panggilan, buat atau jawab panggilan lain.
2. Untuk menggabungkan panggilan, ketik .

Jawab panggilan kedua semasa berada dalam panggilan

1. Jika anda menggunakan ciri panggilan menunggu, apabila anda menerima panggilan semasa anda

sedang dalam panggilan, anda boleh melakukan salah satu daripada berikut:

• Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan kedua, ketik

Tahan Panggilan

Semasa. Sentuh dan tahan bulatan di tengah-tengah skrin dan luncurkan jari anda ke kiri.
Lepaskan jari anda apabila bulatan meliputi

.

Telefon dan suara

Panduan Pengguna

46

background image

• Untuk menamatkan panggilan pertama dan menjawab panggilan kedua, ketik

Tamatkan

Panggilan Semasa. Sentuh dan tahan bulatan di tengah-tengah skrin dan luncurkan jari anda ke
kiri. Lepaskan jari anda apabila bulatan meliputi

.

2. Jika anda menahan panggilan pertama, untuk menggabungkan kedua-dua panggilan dan memulakan

panggilan sidang, ketik

.

Untuk menambah lagi orang pada panggilan sidang, ulangi langkah 1 dan 2.

Buat panggilan lain semasa berada dalam panggilan

Apabila anda membuat panggilan lain semasa anda sedang dalam panggilan, panggilan pertama anda
akan ditahan.

1. Semasa dalam panggilan, ketik .
2. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Ketik nombor telefon, nama atau dail pantas kenalan.
• Ketik . Ketik kenalan.
• Ketik . Dail nombor.

3. Untuk menggabungkan kedua-dua panggilan dan memulakan panggilan sidang, ketik .

Untuk menambah lagi orang pada panggilan sidang, ulangi langkah 1 hingga 3.

Keluarkan orang daripada panggilan sidang

1. Semasa dalam panggilan sidang, untuk melihat peserta panggilan sidang, ketik > .
2. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Untuk mengeluarkan orang daripada panggilan sidang dan menamatkan panggilan, ketik .
• Untuk mengeluarkan orang daripada panggilan sidang dan menempatkan mereka dalam

panggilan berasingan, ketik

.