Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tambahkan kenalan atau nombor pada senarai dail pantas anda

background image

Tambahkan kenalan atau nombor pada senarai dail pantas anda

Terdapat dua senarai dail pantas yang berbeza yang anda boleh tambah kenalan atau nombor. Anda
boleh menambah sehingga sembilan kenalan atau nombor pada senarai dail pantas di skrin Panggilan.
Anda juga boleh menambah kenalan atau nombor pada senarai dail pantas papan kekunci, supaya anda
boleh mendail nombor dengan menekan dan menahan kekunci tunggal pada papan kekunci anda.
Secara lalainya, nombor akses mel suara anda disertakan dalam senarai dail pantas anda.

1. Dalam aplikasi Telefon, ketik atau .
2. Sentuh dan tahan kenalan atau nombor telefon.
3. Ketik .

Telefon dan suara

Panduan Pengguna

47

background image

Tambahkan kenalan pada senarai dail pantas papan kekunci anda

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pintasan dan Dail Pantas.
3. Pada skrin, ketik kekunci yang ingin anda kaitkan dengan kenalan.
4. Ketik Dail Pantas.
5. Ketik kenalan yang ingin anda kaitkan dengan kekunci pada papan kekunci anda.

Untuk memanggil kenalan daripada senarai dail pantas papan kekunci, dalam aplikasi Telefon, ketik

.

Tekan dan tahan kekunci yang anda kaitkan dengan kenalan.

Padam kenalan atau nombor daripada senarai dail pantas anda di skrin Panggilan.

1. Dalam aplikasi Telefon, ketik .
2. Dalam senarai dail pantas anda, sentuh dan tahan kenalan atau nombor.
3. Ketik .

Padam kenalan daripada senarai dail pantas papan kekunci anda

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pintasan dan Dail Pantas.
3. Sentuh dan tahan kenalan dail pantas.
4. Ketik .

Sembunyikan senarai dail pantas anda di skrin Panggilan.

1. Dalam aplikasi Telefon, ketik .
2. Leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
3. Ketik .