Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menukar tetapan Mod Penjimatan Bateri anda

background image

Menukar tetapan Mod Penjimatan Bateri anda

Anda boleh menukar masa untuk Mod Penjimatan Bateri hidup secara automatik, dan memilih beberapa
tetapan yang diselaraskan apabila Mod Penjimatan Bateri dihidupkan.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Mod Penjimatan Bateri.
3. Lakukan mana-mana perkara berikut:

• Untuk menetapkan paras kuasa yang mesti dicapai oleh bateri anda sebelum Mod Penjimatan

Bateri hidup secara automatik, seret gelangsar di bahagian atas skrin ke kiri atau kanan.

• Untuk menukar tetapan yang diselaraskan apabila Mod Penjimatan Bateri dihidupkan, tandakan

atau kosongkan mana-mana kotak semak.

• Untuk menghentikan Mod Penjimatan Bateri hidupkan secara automatik, matikan suis

Hidupkan

Mod Penjimatan Bateri Secara Automatik.