Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Arab atau Parsi

background image

Menaip dalam bahasa Arab atau Parsi

Reka letak papan kekunci bahasa Arab dan Parsi menyokong ciri berikut:

• Bahasa Arab mempunyai lebih banyak aksara dalam abjad kekunci yang ada pada papan kekunci.

Maka, lebih daripada satu aksara asli muncul pada satu kekunci. Mungkin terdapat aksara ganti yang
berkaitan dengan aksara utama atau mempunyai bentuk yang sama. Anda boleh gunakan panduan
pemetaan papan kekunci yang muncul dengan tugas menaip bagi menentukan cara untuk menekan
dan menahan huruf atau berbilang tekan untuk mengakses aksara kedua dan ketiga pada setiap
kekunci.

• Bahasa Parsi mempunyai beberapa aksara yang berbeza daripada abjad asas bahasa Arab. Aksara

ini disenaraikan dalam panduan pemetaan papan kekunci.

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini)

• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.