Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Panduan aksara untuk bahasa Arab atau Parsi

background image

Panduan aksara untuk bahasa Arab atau Parsi

Jadual berikut menunjukkan cara untuk menaip abjad bahasa Arab dan Parsi apabila terdapat lebih
daripada satu aksara asli pada setiap kekunci.

Tekan kekunci tunggal

+ tekan kekunci

Tekan kekunci dan tahan

ص

ض

ص

ض

ث

ق

ف

ڤ (Parsi sahaja)

غ

ع

ه

خ

ح

Tetapan

Panduan Pengguna

176

background image

Tekan kekunci tunggal

+ tekan kekunci

Tekan kekunci dan tahan

ج

چ (Parsi sahaja)

چ (Parsi sahaja)

س

ش

س

ش

ي

ى

ئ

ى

ب

پ (Parsi sahaja)

پ

ل

ا

أ

ء

أ

ا

أ

ت

ة

ت

ة

ن

م

ك

پ (Parsi sahaja)

ک

گ

ذ

د

ر

و

ؤ

ؤ

ز

ژ (Parsi sahaja)

ژ (Parsi sahaja)

ظ

ط