Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa berasaskan Latin

background image

Menaip dalam bahasa berasaskan Latin

Bahasa berasaskan Latin yang menggunakan variasi reka letak papan kekunci QWERTY, QWERTZ atau
AZERTY menyokong ciri berikut:

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini).

• Untuk menaip aksara huruf besar, anda boleh menekan dan tekan huruf.

Tetapan

Panduan Pengguna

179

background image

• Untuk menaip versi aksara beraksen, tekan dan tahan aksara utama. Kemudian, anda boleh memilih

aksara beraksen.

• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

&%.