Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Denmark, Norway, Finland atau Sweden

background image

Menaip dalam bahasa Denmark, Norway, Finland atau Sweden

Bahasa Denmark, Norway, Finland dan Sweden sebahagian besarnya adalah berasaskan abjad Latin
dengan beberapa variasi. Bahasa ini menggunakan reka letak papan kekunci QWERTY asas dengan
penambahan Å, Æ dan Ø (bagi bahasa Denmark dan Norway), dan Ö dan Ä (bagi bahasa Finland dan
Sweden). Papan kekunci tersebut menyokong ciri berikut:

Tetapan

Panduan Pengguna

177

background image

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini)

• Anda boleh menaip aksara ganti dalam dua cara. Anda boleh tekan dan tekan huruf. Kaedah

kedua ialah dengan menekan dan menahan aksara utama. Kemudian, anda boleh memilih aksara
ganti daripada pilihan.

• Aksara ganti tersedia untuk I (Ä), O (Ö), P (Å), K (Æ) dan L (Ø).
• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.