Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Korea

background image

Menaip dalam bahasa Korea

Papan kekunci bahasa Korea menyokong ciri berikut:

• Bahasa Korea mempunyai lebih banyak aksara dalam abjad kekunci yang ada pada papan kekunci.

Maka, beberapa kekunci mempunyai lebih daripada satu aksara asli pada satu kekunci. Anda
mungkin perlu menggunakan panduan pemetaan papan kekunci bagi menentukan cara untuk
mengakses aksara kedua dan ketiga pada setiap kekunci.

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini).

• Aksara ganti tersedia untuk Q, W, E dan R.
• Anda boleh menaip aksara ganti dalam dua cara. Anda boleh tekan dan tekan huruf. Kaedah

kedua ialah dengan menekan dan menahan aksara utama. Kemudian, anda boleh memilih aksara
ganti daripada pilihan.

• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.