Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Rusia

background image

Menaip dalam bahasa Rusia

Papan kekunci dan bahasa Rusia menyokong ciri berikut:

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini)

Untuk mengakses lebih banyak aksara Cyril pada reka letak papan kekunci bahasa Rusia, anda boleh
menggunakan salah satu daripada kaedah berikut:

• Untuk menaip aksara huruf besar, anda boleh menekan dan tekan huruf.
• Aksara ganti tersedia untuk T, I, P, L, M atau $. Untuk menaip aksara ganti, dwitekan aksara utama.
• Untuk menaip versi aksara beraksen, tekan dan tahan aksara utama. Kemudian, anda boleh memilih

aksara beraksen.

• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.