Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Thai

background image

Menaip dalam bahasa Thai

Papan kekunci bahasa Thai menyokong ciri berikut:

• Bahasa Thai mempunyai lebih banyak aksara dalam abjad kekunci yang ada pada papan kekunci.

Maka, terdapat lebih daripada satu aksara asli pada satu kekunci. Anda boleh gunakan panduan
pemetaan papan kekunci yang muncul dengan tugas menaip bagi menentukan cara untuk
mengakses aksara kedua dan ketiga pada setiap kekunci.

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini).

• Untuk menaip aksara ganti, anda boleh menekan dan tekan huruf.
• Untuk menaip versi aksara beraksen, anda boleh tekan dan tahan aksara utama. Kemudian, anda

boleh memilih aksara beraksen.

• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.