Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menaip dalam bahasa Vietnam

background image

Menaip dalam bahasa Vietnam

Papan kekunci bahasa Vietnam menyokong ciri berikut:

• Bahasa Vietnam mempunyai lebih banyak aksara dalam abjad kekunci yang ada pada papan

kekunci. Maka, beberapa kekunci mempunyai lebih daripada satu aksara asli pada satu kekunci.
Anda mungkin perlu menggunakan panduan pemetaan papan kekunci bagi menentukan cara untuk
mengakses aksara kedua dan ketiga pada setiap kekunci.

• Ramalan perkataan dan menguis cadangan perkataan ke atas pada skrin (jika anda menghidupkan

ciri ini).

• Untuk menaip aksara huruf besar, anda boleh menekan dan tekan huruf.
• Untuk menaip versi aksara beraksen, anda boleh tekan dan tahan aksara utama. Kemudian, anda

boleh memilih aksara beraksen.

• Aksara beraksen tersedia untuk E, O, A dan D.
• Untuk menaip simbol, ketik

. Untuk melihat lebih banyak simbol, ketik

.