Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Gerak isyarat untuk BlackBerry Screen Reader

background image

Gerak isyarat untuk BlackBerry Screen Reader

Jika peranti BlackBerry anda mempunyai trackpad, anda boleh menggunakan gerak isyarat BlackBerry
Screen Reader pada trackpad dan juga pada skrin sentuh.

Nota: Apabila BlackBerry Screen Reader dihidupkan, anda hanya boleh menggunakan BlackBerry
Screen Reader pada trackpad.

Gerak isyarat untuk mod Tugas Pantas

Dalam mod Tugas Pantas, anda boleh menukar tetapan dan mengakses ciri BlackBerry Screen Reader.
Apabila anda mengakses mod Tugas Pantas, senarai tugas yang tersedia akan muncul, dan anda ada 3
saat untuk menyelesaikan tugas. Jika anda tidak menyelesaikan tugas, peranti BlackBerry akan menutup
mod dan bergetar seketika untuk memberitahu anda.

Untuk mengakses mod Tugas Pantas, leret ke bawah dan ke kanan dengan satu jari

Tugas

Gerak isyarat

Menukar kelantangan pertuturan

Leret ke atas dengan satu jari untuk menambah
kelantangan. Leret ke bawah dengan satu jari
untuk mengurangkan kelantangan.

Tetapan

Panduan Pengguna

184

background image

Tugas

Gerak isyarat

Menukar kelajuan pertuturan

Leret ke kiri dengan satu jari untuk mengurangkan
kadar pertuturan. Leret ke kanan dengan satu jari
untuk menambah kadar pertuturan.

Memainkan semula item terakhir

Nota: Anda boleh gulung semula untuk
mendengar 10 item terakhir yang disebut.

Leret ke atas dengan dua jari.

Mengeja item terakhir huruf demi huruf

Leret ke bawah dengan dua jari.

Mengeja item terakhir menggunakan abjad fonetik
(contohnya, Alpha, Bravo dan sebagainya)

Leret ke bawah dan tahan dengan dua jari untuk
mengeja item terakhir secara fonetik.

Menghidupkan atau mematikan Mod Skrin Gelap

Ketik sekali dengan dua jari.

Gerak isyarat untuk menavigasi di peranti anda

Gerak isyarat yang bermula dari tepi skrin (seperti meleret ke bawah dari atas untuk mengakses Tetapan
atau meleret ke atas dari bawah untuk meminimumkan aplikasi) adalah sama dalam BlackBerry Screen
Reader seperti dalam semua aplikasi lain. Namun begitu, apabila BlackBerry Screen Reader dihidupkan,
anda boleh menggunakan gerak isyarat tambahan untuk membantu anda menavigasi.

Tugas

Gerak isyarat

Menetapkan dan membaca penerangan tentang
titik berkaitan

Titik berkaitan adalah medan, butang, kawasan
pemilihan, pautan, aplikasi, perenggan, ayat,
perkataan, tajuk, imej atau sebarang unsur
paparan lain.

Ketik titik berkaitan dengan satu jari.

Mengakses mod Penemuan

Mod Penemuan membenarkan anda berinteraksi
dengan titik berkaitan seperti huruf, perkataan,
butang, pautan, item menu dan gambar. Titik
berkaitan ini diserlahkan.

Ketik dan tahan titik berkaitan dengan satu jari,
kemudian gerakkan jari anda. Titik berkaitan
ditetapkan pada objek di bawah jari anda.

Tetapan

Panduan Pengguna

185

background image

Tugas

Gerak isyarat

Mengumumkan tempat titik berkaitan ditetapkan di
peranti anda.

Ketik skrin sekali dengan dua jari.

Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini sebagai
pencari "Di mana saya" jika anda hilang di skrin.
BlackBerry Screen Reader membaca penerangan,
lokasi titik berkaitan dan nama aplikasi.

Mengaktifkan titik berkaitan

Apabila anda mengaktifkan titik berkaitan, anda
menunjukkan bahawa anda ingin berinteraksi
dengan bahagian paparan.

Dwiketik titik berkaitan dengan satu jari.

Tekan dan tahan

Dwiketik dan tahan.

Beralih ke titik berkaitan seterusnya atau
sebelumnya

Leret ke kanan dengan satu jari untuk pergi ke titik
berkaitan seterusnya. Leret ke kiri dengan satu jari
untuk pergi ke titik berkaitan sebelumnya.

Menyorot atau menatal senarai

Leret ke atas dengan dua jari untuk menatal ke
bahagian atas. Leret ke bawah dengan dua jari
untuk menatal ke bahagian bawah. Tindakan ini
menetapkan titik berkaitan yang baru.

Petunjuk audio menunjukkan bahawa tindakan
menatal selesai, dan BlackBerry Screen Reader
mengemas kini titik berkaitan supaya anda boleh
terus membaca dari lokasi baru.

Tetapkan medan pada pemilih

Nota: Pemilih adalah alat pilihan yang mempunyai
lebih daripada satu pilihan. Sebagai salah satu
contoh ialah pemilih tarikh dengan lajur untuk anda
memilih pilihan hari, tarikh dan bulan.

Dwiketik untuk mengembangkan pemilih. Kuis ke
atas atau ke bawah untuk mencari nilai yang betul
dalam setiap lajur pemilih. Kuis ke kanan atau kuis
ke kiri untuk memilih lajur yang berbeza.

Isyarat audio yang menunjukkan anda berada di
lajur pertama atau terakhir dalam pemilih.
BlackBerry Screen Reader mengemas kini titik
berkaitan dan membaca pilihan lalai setiap lajur.
Contohnya, dalam pemilih tarikh, tarikh lalai
biasanya adalah hari semasa.

Tetapan

Panduan Pengguna

186

background image

Tugas

Gerak isyarat

Pergi ke bahagian atas atau permulaan halaman,
senarai, bahagian, medan teks atau kawasan
paparan

Leret ke atas dan tahan dengan dua jari untuk
pergi ke bahagian atas halaman, senarai, atau
bahagian, atau permulaan medan teks. Tindakan
ini menetapkan titik berkaitan baru.

Pergi ke bahagian bawah atau penghujung
halaman, senarai, bahagian, medan teks atau
kawasan paparan

Leret ke bawah dan tahan dengan dua jari untuk
pergi ke bahagian bawah halaman, senarai, atau
bahagian, atau penghujung medan teks. Tindakan
ini menetapkan titik berkaitan yang baru.

Memasuki mod navigasi teks

Ketik untuk menjadikan teks sebagai titik
berkaitan. Dwiketik dengan dua jari untuk
memasuki mod navigasi teks. Kursor diletakkan
pada permulaan medan teks.

Menukar nilai gelangsar

Dengan titik berkaitan difokuskan pada gelangsar,
kuis ke atas dengan satu jari untuk menaikkan nilai
gelangsar. Kuis ke bawah dengan satu jari untuk
menurunkan nilai gelangsar.

Beralih ke bahagian teks atau kandungan web
sebelumnya atau seterusnya

Bahagian teks boleh menjadi aksara, perkataan,
baris, ayat atau perenggan. Bahagian kandungan
web boleh menjadi pengepala atau pautan.

Dalam mod navigasi teks, leret ke kiri dengan satu
jari untuk pergi bahagian teks atau kandungan
web sebelumnya. Leret ke kanan dengan satu jari
untuk pergi bahagian teks atau kandungan web
seterusnya.

Menetapkan saiz sebahagian teks

Sebahagian teks boleh menjadi aksara, perkataan,
baris, ayat, perenggan, atau pengepala atau
pautan laman web. Saiz sebahagian teks
digunakan untuk mengenal pasti sejauh mana
untuk melangkau ke depan atau ke belakang
dalam dokumen, kandungan web atau teks lain.

Leret ke atas dengan satu jari ketika dalam mod
navigasi teks untuk menambah saiz. Kuis ke
bawah dengan satu jari ketika dalam kandungan
untuk mengurangkan saiz.

Bergerak ke kiri, kanan, atas atau bawah

Leret ke kiri, kanan, atas atau bawah dengan tiga
jari.

Menghentikan BlackBerry Screen Reader daripada
membaca

Leret ke bawah dan ke kiri dengan satu jari.

Tetapan

Panduan Pengguna

187

background image

Tugas

Gerak isyarat

Apabila BlackBerry Screen Reader membaca
halaman teks, titik berkaitan kekal pada item
terakhir dibaca supaya anda boleh menyambung
semula pembacaan dari lokasi di mana anda
berhenti.

Melaksanakan tindakan lalai aplikasi

Dwiketik dengan dua jari.

Membaca masa dan tarikh

Nota: Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini
pada mana-mana skrin, walaupun tiada bar status.

Leret ke bawah dan kemudian ke atas dengan
cepat menggunakan satu jari.

Membaca maklumat bar status (termasuk bateri
dan sambungan rangkaian)

Nota: Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini
pada mana-mana skrin, walaupun tiada bar status.

Leret ke atas dan kemudian ke bawah dengan
cepat menggunakan satu jari.

Gerak isyarat untuk Kalendar BlackBerry

Tugas

Gerak isyarat

Beralih ke hari, minggu atau bulan seterusnya

Leret ke kanan dengan tiga jari.

Beralih ke hari, minggu atau bulan sebelumnya

Leret ke kiri dengan tiga jari.

Gerak isyarat untuk skrin utama

Tugas

Gerak isyarat

Meminimumkan aplikasi dan menunjukkan aplikasi
anda yang diminimumkan

Leret ke atas dari bawah. Tindakan ini adalah
sama seperti yang digunakan dalam aplikasi lain.

Menutup aplikasi yang diminimumkan

Dengan titik berkaitan pada aplikasi
diminimumkan, dwiketik dengan dua jari.

Tetapan

Panduan Pengguna

188

background image

Tugas

Gerak isyarat

Memadam aplikasi

Ketik dan tahan dengan satu jari, kemudian
gerakkan jari anda ke aplikasi. Titik berkaitan
ditetapkan di bawah jari anda. Kemudian, dwiketik
dengan dua jari untuk menutup aplikasi.

Gerak isyarat untuk entri teks dan pengeditan

Apabila anda memilih teks untuk memotong, menyalin atau memadam, saiz blok teks bergantung
kepada saiz sebahagian teks yang anda tetapkan. Sebahagian teks boleh menjadi aksara, perkataan,
baris, ayat atau perenggan, atau pengepala atau pautan pada laman web.

Tugas

Gerak isyarat

Menukar reka letak Papan Kekunci BlackBerry

Dengan titik berkaitan pada Papan Kekunci
BlackBerry, dwiketik dengan dua jari.

Menerima ramalan perkataan

Leret ke atas dengan satu jari.

Memilih teks

Dwiketik dan tahan dengan satu jari.

Gerak isyarat ini memilih sebahagian teks dan
termasuk kedudukan kursor.

Mengosongkan pemilihan teks

Apabila teks telah dipilih, dwiketik dan tahan
dengan satu jari.

Memanjangkan pemilihan teks

Apabila teks telah dipilih, leret dari kiri ke kanan
untuk menambah pemilihan dengan satu bahagian
teks.

Memendekkan pemilihan teks

Apabila teks telah dipilih, leret dari kanan ke kiri
untuk memendekkan pemilihan dengan satu
bahagian teks.

Jika pemilihan teks menjadi kosong apabila anda
meleret untuk memendekkan pemilihan, pemilihan
memanjang ke arah yang bertentangan.
Contohnya, jika anda pergi ke permulaan teks
yang dipilih, pemilihan baru adalah sebahagian
teks dikonfigurasikan yang memanjang ke kiri. Jika

Tetapan

Panduan Pengguna

189

background image

Tugas

Gerak isyarat

anda pergi ke penghujung teks yang dipilih,
pemilihan baru adalah melebihi penghujung
sebelumnya.

Menukar saiz sebahagian teks

Kuis ke atas dengan satu jari ketika dalam
kandungan untuk menambah saiz. Kuis ke bawah
dengan satu jari ketika dalam kandungan untuk
mengecilkan saiz.

Memadam blok teks (untuk bahasa yang dibaca
dari kiri ke kanan)

Leret dari kanan ke kiri dengan dua jari.

Memadam blok teks (untuk bahasa yang dibaca
dari kanan ke kanan)

Leret dari kiri ke kanan dengan dua jari.

Memotong blok teks

Leret ke kiri, kemudian ke kanan dengan dua jari.

Menyalin blok teks

Leret ke kanan, kemudian ke kiri dengan dua jari.

Menampal blok teks

Selepas anda menyalin atau memotong teks, leret
ke bawah dan kemudian ke atas dengan dua jari.

Apabila anda berjaya menampal teks, BlackBerry
Screen Reader membaca kandungan yang anda
masukkan.

Menyembunyikan papan kekunci skrin sentuh

Nota: Tindakan ini hanya tersedia untuk peranti
semua sentuhan.

Apabila papan kekunci boleh dilihat, tetapkan titik
berkaitan pada bar ruang, kemudian dwiketik dan
tahan dengan satu jari.

Gerak isyarat untuk aplikasi Telefon

Tugas

Gerak isyarat

Menjawab panggilan

Dwiketik dengan dua jari pada skrin Panggilan
Masuk.

Menolak panggilan

Dwiketik dan tahan dengan dua jari pada skrin
Panggilan Masuk.

Tetapan

Panduan Pengguna

190

background image

Tugas

Gerak isyarat

Menamatkan panggilan

Dwiketik dan tahan dengan dua jari di mana
sahaja di atas skrin.

Gerak isyarat untuk BlackBerry Hub

Tugas

Gerak isyarat

Membuka pemberitahuan atau mesej

Dwiketik dengan satu jari.

Membuka BlackBerry Hub Tindakan Segera untuk
menyusun pemberitahuan masuk dengan cepat

Dwiketik dengan dua jari.

Mengembangkan folder e-mel

Ketik tiga kali dengan satu jari. Dalam mod
Penemuan, ketik dan tahan dengan satu jari dan
dwiketik dengan jari kedua.

Meruntuhkan folder e-mel

Ketik tiga kali dengan satu jari. Dalam mod
Penemuan, ketik dan tahan dengan satu jari dan
dwiketik dengan jari kedua.