Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Hidupkan tetapan Gema Papan Kekunci menggunakan gerak isyarat

background image

Hidupkan tetapan Gema Papan Kekunci menggunakan gerak isyarat

Pastikan anda menyebut apa yang anda fikir anda sebutkan. Ciri Gema Papan Kekunci membaca
maklumat skrin apabila anda menaip dalam medan teks.

Apabila anda menghidupkan BlackBerry Screen Reader, anda boleh menggunakan gerak isyarat untuk
menyelesaikan tugas.

1. Apabila anda telah menghidupkan BlackBerry Screen Reader, leret ke bawah dan ke kanan dengan

satu jari untuk mengakses mod Tugas Pantas.

2. Ketik dengan satu jari untuk membuka tetapan BlackBerry Screen Reader.
3. Ketik Gema Papan Kekunci untuk menetapkan titik berkaitan. Kemudian, dwiketik untuk

mengaktifkan pilihan

Gema Papan Kekunci.

4. Dalam senarai juntai bawah Gema Papan Kekunci, dwiketik Tiada, Aksara, Perkataan atau Aksara

dan Perkataan untuk menetapkan titik berkaitan. Kemudian, dwiketik untuk mengaktifkan pilihan
anda.