Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Sesuaikan tetapan kebolehcapaian anda

background image

Sesuaikan tetapan kebolehcapaian anda

Anda boleh menyesuaikan peranti BlackBerry anda supaya sepadan dengan kehendak anda.
Contohnya, anda boleh membesarkan skrin, menggunakan alat bantu dengar dengan peranti anda dan
menukar saiz fon.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian.
3. Tukar tetapan anda.

Tetapan

Panduan Pengguna

200