Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tukar tetapan semakan ejaan

background image

Tukar tetapan semakan ejaan

Anda boleh menukar tetapan semakan ejaan seperti sama ada hendak menyemak ejaan akronim, sama
ada hendak membetulkan huruf kecil atau besar bagi sesuatu perkataan dan sebagainya.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Bahasa dan Input > Semak Ejaan.
3. Ketik tetapan yang hendak ditukar.