Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Taip lebih pantas dengan tetapan bantuan automatik

background image

Taip lebih pantas dengan tetapan bantuan automatik

Anda boleh menukar tetapan penaipan anda untuk membantu anda menaip dengan lebih pantas pada
Papan Kekunci BlackBerry anda. Maklum balas papan kekunci memberi petunjuk yang dapat didengar
tentang kemajuan penaipan anda atau apabila perkataan salah eja dibetulkan. Selain itu, anda boleh
menukar tetapan supaya peranti anda menggunakan huruf besar untuk ayat baru secara automatik atau
supaya mengetik kekunci

dua kali memasukkan noktah.

Tetapan

Panduan Pengguna

168

background image

Nada berbeza digunakan untuk kekunci

, , dan

?123 untuk membezakan kekunci ini dengan

kekunci huruf. Selain itu, anda boleh menukar tetapan supaya peranti anda menggunakan huruf besar
untuk ayat baru secara automatik atau supaya menekan

dua kali memasukkan noktah.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Lakukan salah satu perkara berikut:

• Ketik Tetapan > Bahasa dan Input > Ramalan dan Pembetulan.
• Ketik Tetapan > Bahasa dan Input > Maklum balas.

3. Ketik tetapan yang hendak ditukar.