Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Penyelesaian masalah: Mod Hotspot Mudah Alih

background image

Penyelesaian masalah: Mod Hotspot Mudah Alih
Saya tidak dapat menggunakan peranti saya sebagai hotspot mudah alih

• Semak untuk memastikan anda disambungkan ke rangkaian mudah alih. Jika muncul di penjuru

atas sebelah kanan skrin utama, maka rangkaian mudah alih hidup dan disambungkan.

• Semak bahawa pelan perkhidmatan wayarles anda disediakan untuk menggunakan mod Hotspot

Mudah Alih. Jika tidak, anda perlu menukar pelan perkhidmatan anda sebelum mod Hotspot Mudah
Alih dapat berfungsi pada peranti BlackBerry anda.

• Pembekal perkhidmatan wayarles anda mungkin tidak membenarkan penggunaan mod Hotspot

Mudah Alih semasa dalam perayauan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, semak pelan
perkhidmatan anda atau hubungi pembekal perkhidmatan wayarles anda.

• Jika pelan perkhidmatan wayarles anda menyokong penggunaan mod Hotspot Mudah Alih ketika

perayauan, pada skrin tetapan

Tetapan > Rangkaian dan Sambungan > Rangkaian Mudah Alih,

pastikan suis

Perkhidmatan Data dihidupkan dan pilihan dalam senarai juntai bawah Perkhidmatan

data semasa perayauan ditetapkan kepada Hidup.

Tetapan

Panduan Pengguna

165

background image

• Jika anda menggunakan peranti anda untuk kerja, organisasi anda mungkin tidak membenarkan

penggunaan mod Hotspot Mudah Alih. Untuk maklumat selanjutnya, semak dengan pentadbir anda.

Saya tidak dapat menyambungkan berbilang peranti pada hotspot mudah alih saya

Bergantung pada pelan perkhidmatan wayarles anda, anda mungkin tidak dapat menyambungkan
berbilang peranti pada hotspot mudah alih anda atau bilangan peranti yang anda boleh sambungkan
mungkin kurang daripada lapan.