Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Mengeluarkan atau menetapkan semula aplikasi NFC lalai

background image

Mengeluarkan atau menetapkan semula aplikasi NFC lalai

Ciri NFC mungkin tidak tersedia, bergantung pada pembekal perkhidmatan wayarles anda, tetapan
pentadbir anda dan model peranti BlackBerry anda.

Berbilang aplikasi NFC pada peranti anda mungkin menggunakan ID aplikasi yang sama seperti yang
diminta oleh pembaca NFC. Peranti anda menggesa anda untuk menetapkan salah satu aplikasi sebagai
aplikasi lalai untuk pembaca NFC. Anda boleh mengeluarkan dan menukar tetapan aplikasi lalai.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pengurus Aplikasi.
3. Ketik Aplikasi Pelagakan Kad atau Aplikasi Lalai.
4. Lakukan salah satu perkara berikut:

Tetapan

Panduan Pengguna

161

background image

• Untuk mengeluarkan aplikasi sebagai aplikasi lalai untuk pembaca NFC, ketik kotak semak di

sebelah aplikasi lalai dan ketik

.

• Untuk menetapkan semula peranti anda agar menggunakan tetapan kilang untuk aplikasi lalai,

ketik

.

5. Lain kali apabila anda menggunakan pembaca NFC, tetapkan aplikasi yang sesuai sebagai aplikasi

lalai.