Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Bersambung ke VPN anda secara automatik

background image

Bersambung ke VPN anda secara automatik

Anda boleh menetapkan peranti BlackBerry anda untuk menyambung secara automatik ke rangkaian
persendirian maya (VPN) bila-bila masa anda mempunyai liputan rangkaian mudah alih.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari sebelah atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Rangkaian dan Sambungan > VPN.
3. Ketik .
4. Dalam senarai juntai bawah Profil VPN, ketik profil yang anda ingin gunakan. Jika tiada profil VPN

kelihatan dalam senarai, cipta profil anda sendiri atau hubungi pentadbir anda.

5. Hidupkan suis Sambung melalui Rangkaian Mudah Alih.