Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tetapkan pemberitahuan had data bulanan

background image

Tetapkan pemberitahuan had data bulanan

Anda boleh dimaklumkan apabila anda mencapai had data bulanan anda, atau apabila anda mencapai
peratus tertentu daripada had data bulanan anda. Bergantung pada pembekal perkhidmatan wayarles
anda, ciri ini mungkin tidak tersedia.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Pengurus Aplikasi > Pemantau Peranti.

Tetapan

Panduan Pengguna

145

background image

3. Ketik > Tetapan Penggunaan Data.
4. Dalam medan Had Data Mudah Alih, taipkan had data bulanan anda dalam megabait.
5. Gerakkan gelangsar Pemberitahuan Had Data Awal untuk menerima pemberitahuan awal apabila

anda menghampiri had data bulanan.

6. Untuk menukar masa bermula bagi kitaran penggunaan data bulanan anda setiap bulan, dalam

senarai juntai bawah

Tetap Semula Tarikh Bulanan, ketik tarikh.