Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Menamakan semula peranti yang didayakan Bluetooth yang dijadikan pasangan atau disimpan

background image

Menamakan semula peranti yang didayakan Bluetooth yang dijadikan pasangan atau disimpan

Anda boleh menukar nama peranti yang didayakan Bluetooth yang dijadikan pasangan atau disimpan
semasa peranti itu muncul pada peranti BlackBerry anda.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Rangkaian dan Sambungan > Bluetooth.
3. Jika suis Bluetooth dimatikan, hidupkannya.
4. Sentuh dan tahan peranti yang anda ingin namakan semula.
5. Ketik .
6. Dalam medan Nama Peranti, masukkan nama baru untuk peranti itu.