Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Padam peranti yang didayakan Bluetooth yang disimpan

background image

Padam peranti yang didayakan Bluetooth yang disimpan

Jika anda mempunyai senarai panjang peranti yang didayakan Bluetooth pada peranti BlackBerry anda,
anda boleh memadamkan peranti yang tidak anda gunakan lagi untuk memudahkan anda mencari
peranti yang sememangnya anda gunakan.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

Tetapan

Panduan Pengguna

153

background image

2. Ketik Tetapan > Rangkaian dan Sambungan > Bluetooth.
3. Ketik dan tahan peranti.
4. Ketik .