Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nyahdayakan atau dayakan semula rangkaian Wi-Fi yang disimpan

background image

Nyahdayakan atau dayakan semula rangkaian Wi-Fi yang disimpan

Jika anda mahu menghentikan peranti BlackBerry anda daripada bersambung secara automatik ke
rangkaian Wi-Fi yang disimpan namun anda tidak mahu memadamkan rangkaian yang disimpan itu,
anda boleh menyahdayakan rangkaian.

1. Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.
2. Ketik Tetapan > Rangkaian dan Sambungan > Wi-Fi.
3. Semak untuk memastikan suis Wi-Fi dihidupkan.
4. Ketik .
5. Ketik rangkaian.

• Untuk menyahdayakan rangkaian, matikan suis

Dayakan Sambungan.

• Untuk mendayakan semula rangkaian, hidupkan suis

Dayakan Sambungan.