Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Een certificaat vanaf uw computer importeren

background image

Een certificaat vanaf uw computer importeren

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Sluit uw BlackBerry-toestel aan op uw computer met een USB-kabel om het certificaat te

importeren via een USB-verbinding. Voer indien nodig uw toestelwachtwoord in op uw computer.

• Veeg in het beginscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het certificaat te

importeren via een Wi-Fi-verbinding. Raak

Instellingen > Opslag en toegang aan. Zet de

schakelaar

Toegang met Wi-Fi aan. Typ een wachtwoord voor opslagtoegang in. Raak

Identificatie op netwerk aan en noteer de Gebruikersnaam.

2. Veeg op uw toestel in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
3. Raak Instellingen > Info aan.
4. Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie Netwerk aan.
5. In de sectie Wi-Fi of USB noteert u het IPv4-adres.
6. Ga op uw computer naar een certificaatbestand en kopieer het.

• Als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft, typt u in een Run-opdracht het IP-adres

met de volgende notatie: \\xxx.xxx.xxx.xxx.

• Als uw computer een Mac-besturingssysteem heeft, selecteert u

Ga > Verbind met server. Typ

het IP-adres met de volgende notatie: smb://xxx.xxx.xxx.xxx.

7. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft, opent u de map

media\downloads.

Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor opslagtoegang in.

• Als uw computer een Mac-besturingssysteem heeft, opent u de map

media/downloads. Voer

indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor opslagtoegang in.

8. Plak het certificaat in de map media\downloads of media/downloads.
9. Raak op uw toestel > Beveiliging en privacy > Certificaten > Importeren aan.
10.Volg de instructies op het scherm.