Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Contactpersonen blokkeren in de BlackBerry Hub

background image

Contactpersonen blokkeren in de BlackBerry Hub

Als u geen berichten wilt ontvangen van specifieke e-mailaccounts of contactpersonen, kunt u instellen
dat deze berichten niet worden weergegeven in de BlackBerry Hub.

1. Raak in de BlackBerry Hub > > Beheer van recente contactpersonen aan.

BlackBerry Hub en e-mail

Gebruikershandleiding

84

background image

2. Raak de naam van een contactpersoon aan om hem/haar toe te voegen aan uw lijst met

geblokkeerde contactpersonen.

Als u een contactpersoon wilt verwijderen uit de lijst met geblokkeerde contactpersonen, raakt u op het
scherm

Beheer van recente contactpersonen

aan en vervolgens de naam van de contactpersoon.