Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Een antwoord bij afwezigheid instellen

background image

Een antwoord bij afwezigheid instellen

Sommige e-mailaccounts bieden mogelijk geen ondersteuning voor antwoorden bij afwezigheid.

1. Raak in de BlackBerry Hub > > E-mailaccounts aan.
2. Raak een e-mailaccount aan.
3. Zet de schakelaar Automatisch beantwoorden aan.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een antwoord bij afwezigheid binnen uw organisatie wilt versturen, voert u een bericht in het

veld

Beantwoorden met in.

BlackBerry Hub en e-mail

Gebruikershandleiding

82

background image

• Als u een begin- en eindtijd wilt opgeven voor het versturen van antwoorden bij afwezigheid, zet u

de schakelaar

Automatische antwoorden sturen tussen bepaalde datums aan.

• Als u een antwoord bij afwezigheid buiten uw organisatie wilt sturen, zet u de schakelaar

Automatische antwoorden sturen buiten mijn organisatie aan. Als uw externe antwoord bij
afwezigheid anders moet zijn dan uw interne antwoord bij afwezigheid, voert u een bericht in het
veld

Beantwoorden met in.