Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pictogrammen voor beveiligde e-mail

background image

Pictogrammen voor beveiligde e-mail

Pictogram

Beschrijving

De e-mail is digitaal ondertekend.

De e-mail is gecodeerd.

Een bericht in de map is digitaal ondertekend.

Een bericht in de map is gecodeerd.

De digitale handtekening is geverifieerd.

Er is niet genoeg informatie om de digitale handtekening te verifiëren.

De verificatie van de digitale handtekening is mislukt.

De e-mail heeft een certificaat als bijlage.

Er zijn meerdere certificaten aan de e-mail toegevoegd.

De e-mail heeft een PGP-sleutel als bijlage.

De certificaatketen is vertrouwd of de status van het certificaat is goed.

Er is een fout met de certificaatketen of de status van het certificaat.

De certificaatstatus wordt vastgesteld.

BlackBerry Hub en e-mail

Gebruikershandleiding

79

background image

Pictogram

Beschrijving

De certificaatketen is verlopen.

De certificaatketen is ingetrokken.