Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uw instellingen voor de Energiebesparingsmodus wijzigen

background image

Uw instellingen voor de Energiebesparingsmodus wijzigen

U kunt wijzigen wanneer de Energiebesparingsmodus automatisch wordt ingeschakeld en ervoor kiezen
om enkele instellingen aan te passen wanneer de Energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Energiebesparingsmodus aan.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u het batterijniveau wilt instellen waarop de Energiebesparingsmodus automatisch wordt

ingeschakeld, sleept u de schuifregelaar boven aan het scherm naar links of naar rechts.

• Gebruik de selectievakjes om te wijzigen welke instellingen worden aangepast wanneer de

Energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld.

• Zet de schakelaar

Energiebesparingsmodus automatisch inschakelen uit als u niet wilt dat

deze modus automatisch wordt ingeschakeld.