Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Veiligheid van toestel en batterij

background image

Veiligheid van toestel en batterij

Gebruik uitsluitend de batterij die door BlackBerry wordt aanbevolen voor uw specifieke model
BlackBerry-toestel. Als u een andere batterij gebruikt, wordt de garantie bij uw toestel mogelijk ongeldig.

WAARSCHUWING: Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd
batterijtype.

Instellingen

Gebruikershandleiding

139

background image

Toestel en batterij wegwerpen

Recycle uw BlackBerry-toestel en de batterij in overeenstemming met uw lokale regelgeving. Werp

uw toestel of batterij niet in vuur. U mag uw toestel of batterij niet bij het gewone huishoudelijk afval
deponeren.

Ga voor informatie over de teruggave van uw toestel aan BlackBerry voor recycling en veilige verwerking
op een browser op uw computer naar

www.blackberry.com/recycling

. Het recycle- en

inruilprogramma is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

BlackBerry en milieuvriendelijkheid

BlackBerry zet zich in voor het verminderen van de schadelijke gevolgen van BlackBerry-producten op
het milieu. Ga voor meer informatie over duurzame maatregelen bij BlackBerry naar

http://

ca.blackberry.com/company/about-us/corporate-responsibility/product-sustainability.html

.