Porsche Design P 9982 from BlackBerry - De BlackBerry Screen Reader inschakelen via toestelinstellingen

background image

De BlackBerry Screen Reader inschakelen via toestelinstellingen

De eerste keer dat u de BlackBerry Screen Reader inschakelt, wordt de Help automatisch geopend om
meer informatie te geven over de bewegingen die u kunt gebruiken.

Tip:

Als u geen verificatiebericht wilt zien telkens wanneer u de BlackBerry Screen Reader inschakelt vanuit
de toestelinstellingen, schakelt u de optie

Bevestigingsmelding in het BlackBerry Screen Reader-

gedeelte van de toestelinstellingen uit.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer aan.
3. Zet de schakelaar Schermlezer aan.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Dubbeltik met twee vingers op het scherm om door te gaan.
• Raak

Annuleren aan om het dialoogvenster te sluiten zonder de BlackBerry Screen Reader aan te

zetten

5. Sluit de BlackBerry Screen Reader-instellingen op een van de volgende manieren:

• Wanneer de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, veegt u naar boven vanaf de onderzijde

van het scherm om het scherm te minimaliseren. Heeft uw toestel een trackpad, zorg er dan voor
dat u dit niet aanraakt wanneer u omhoog veegt om het scherm te ontgrendelen. Veeg naar boven
vanaf de linker- of rechterzijde van het trackpad. Met het focuspunt op de geminimaliseerde app
raakt u met twee vingers tweemaal aan om de app te sluiten.

Instellingen

Gebruikershandleiding

184

background image

• Als de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, raakt u in de linkeronderhoek van het scherm

aan om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens op om terug te keren naar het scherm
Toegankelijkheid. Tik op in de linkeronderhoek van het scherm om het focuspunt in te stellen.
Tik vervolgens op in de linkeronderhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm
Systeeminstellingen. Met het focuspunt op de geminimaliseerde app raakt u met twee vingers
tweemaal aan om de app te sluiten.

• Wanneer de BlackBerry Screen Reader is uitgeschakeld, veegt u naar boven vanaf de onderzijde

van het scherm om het scherm te minimaliseren. Raak

aan om de app te sluiten.

• Als de BlackBerry Screen Reader is uitgeschakeld, raakt u in de linkeronderhoek van het

scherm aan om terug te keren naar het scherm Toegankelijkheid. Raak nogmaals aan om terug
te keren naar het scherm Systeeminstellingen. Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het
scherm om het scherm te minimaliseren. Raak

aan om de app te sluiten.