Porsche Design P 9982 from BlackBerry - De optie Stil bij gesprekken inschakelen met bewegingen

background image

De optie Stil bij gesprekken inschakelen met bewegingen

Wanneer u de BlackBerry Screen Reader inschakelt, kunt u bewegingen gebruiken om handelingen uit te
voeren.

1. Wanneer BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, veegt u met één vinger omlaag en naar rechts

om de modus Snelle taken op te roepen.

2. Tik met één vinger om de instellingen van de BlackBerry Screen Reader te openen.

Instellingen

Gebruikershandleiding

198

background image

3. Tik op Stil bij gesprekken om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens om Stil bij

gesprekken in te schakelen.