Porsche Design P 9982 from BlackBerry - De naam van een gekoppeld of opgeslagen toestel met Bluetooth wijzigen

background image

De naam van een gekoppeld of opgeslagen toestel met Bluetooth wijzigen

U kunt de naam van een gekoppeld of opgeslagen toestel met Bluetooth die op uw BlackBerry-toestel
verschijnt, wijzigen.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
3. Als de schakelaar Bluetooth uitstaat, zet u deze aan.
4. Raak het toestel waarvan u de naam wilt wijzigen lang aan.
5. Raak aan.
6. Voer in het veld Toestelnaam een nieuwe naam voor uw toestel in.