Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Controleren met welke draadloze netwerken uw toestel verbinding kan maken

background image

Controleren met welke draadloze netwerken uw toestel verbinding kan maken

Uw BlackBerry-toestel maakt niet noodzakelijk verbinding met elk type netwerk dat wordt vermeld op
uw toestel. Uw toestel kan met alle vermelde netwerken verbinding maken, maar of de verbinding ook
daadwerkelijk gemaakt kan worden met elk type netwerk, hangt ook af van uw mobiele abonnement.
Meer informatie over de draadloze netwerken waarmee uw toestel verbinding maakt, vindt u in het
boekje

Veiligheids- en productinformatie voor uw toestel.

Instellingen

Gebruikershandleiding

140

background image

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Info aan.
3. Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie boven aan het scherm Netwerk aan.